Yüksek teknoloji olanaklara sahip komuta merkezinden ses-görüntü/video- konferans ile yoğun bakım ünitelerine bağlanarak, 7/24 kesintisiz veri takibi olanağı verilerek yoğun bakım otomasyonu sayesinde tüm hasta verilerini gerçek zamanlı olarak takibini mümkün kılar.

TELE SAĞLIK

 

TELE-SAĞLIK bir noktadan başka bir noktaya elektronik haberleşme yöntemleriyle medikal bilgilerin aktarılmasıyla hastaların sağlık durumlarını iyileştirmek olarak tanımlanır.

 

Tele-Sağlık iletişim teknolojilerindeki son gelişmelerle birlikte daha da yaygın kullanılır bir hale gelmiştir. Yeterli deneyime sahip uzmanların yeterli sayıda olmamaları nedeniyle etkin ve verimli sağlık hizmetlerinin yaygın sunumu ve olumlu sonuçların elde edilmesi giderek zorlaşmaktadır. Giderek yaşlanan nüfus tele-sağlık uygulamalarının daha yaygın olarak kullanılması için uygun bir zemin oluşturmaktadır.

 

ABD’de 2015 yılında yaklaşık 18 milyar dolar hacim oluşturan bu sektörün giderek büyüyeceği ve gelecek sağlık uygulamaları açısından önemli bir açılım sağlayacağı çok açıktır.

 

Tele Sağlık

TELE YBÜ

 

Tele-Yoğun Bakım yoğun bakım ünitelerinin uzaktan yönetimidir; yoğun bakım ünitelerinden görsel-işitsel / görüntülü konferans yoluyla ve izleme ile yoğun bakım ünitelerine bağlanarak, yüksek teknolojili bir komuta merkezinden verimli kararlar alabilen deneyimli yoğun bakım hekimleri ve hemşireleridir. Tüm hasta verileri gerçek zamanlı olarak, 7/24 veri takibi sağlayan yoğun bakım otomasyonu sayesinde.

 

Birçok çalışmada, ABD'de ilk kez kullanılan Tele-ICU ile yoğun bakım ünitelerinin yönetiminin bildirildiği bildirilmiştir:

 

• Yoğun bakımda kalma süresini kısaltır,

• Ölüm oranlarının azaltılmasına katkıda bulunur,

• Yoğun bakım ünitelerinde yatak kullanım döngüsünü arttırır,

• İlaç hatalarının ve diğer tıbbi hataların en aza indirilmesine katkıda bulunur ve

• Ekonomik verimlilik sağlar.

 

Tele Yoğun Bakım Ünitesi
Tele Yoğun Bakım Ünitesi Faydaları

TELE-YBÜ FAYDALARI

 

TELE-SAĞLIK bir noktadan başka bir noktaya elektronik haberleşme yöntemleriyle medikal bilgilerin aktarılmasıyla hastaların sağlık durumlarını iyileştirmek olarak tanımlanır.

 

• Yoğun bakımda hasta taburculuğu artar, morbidite/mortalite oranları düşer.

• En doğru yaklaşım uygulanır ve komplikasyonlar minimalize edilir.

• İlaç hataları en aza iner.

• Ünitedeki hekim ve hemşirelere mutlak destek sağlar.

• Hemşire turn-over’ını düşürür.

• Hasta ve yakınlarının hastaneye olan güveni güçlenir

• Yoğun Bakım gelişir, hastanenin taburculuk yüzdeleri ve etkinliği artar

• Hastanenin değeri artar

• Yoğun bakım kapasitesi artar ve transfer yüzdeleri düşer

• Yoğun bakım geliri artar

ISO 9001 logo

Copyright 2019 by CEIBA-TELEICU

ISO 27001 logo
American Telemedicine logo

 +90 212 328 1818

Ceiba Tele Icu mail
BE-ADSTUDIO logo
Tele Sağlık
Tele Yoğun Bakım Ünitesi
Tele Yoğun Bakım Ünitesi Faydaları
ISO 9001 logo
ISO 27001 logo
Ceiba Tele Icu mail
Ceiba Tele Icu telefon
American Telemedicine logo
Tele Sağlık
Tele Yoğun Bakım Ünitesi
Tele Yoğun Bakım Ünitesi Faydaları
ISO 9001 logo
ISO 27001 logo
American Telemedicine logo
Ceiba Tele Icu mail
Ceiba Tele Icu telefon
Tele Sağlık
Tele Yoğun Bakım Ünitesi Faydaları
Tele Yoğun Bakım Ünitesi
ISO 9001 logo
ISO 27001 logo
American Telemedicine logo
Tele Sağlık
Tele Yoğun Bakım Ünitesi
Tele Yoğun Bakım Ünitesi Faydaları
American Telemedicine logo
ISO 9001 logo
ISO 27001 logo
Tele Sağlık
Tele Yoğun Bakım Ünitesi
Tele Yoğun Bakım Ünitesi Faydaları
American Telemedicine logo
ISO 9001 logo
ISO 27001 logo
Tele Sağlık
Tele Yoğun Bakım Ünitesi
Tele Yoğun Bakım Ünitesi Faydaları
American Telemedicine logo
ISO 9001 logo
ISO 27001 logo