TELE SAĞLIK | TELE YBÜ | TELE YBÜ FAYDALARI


Yüksek teknoloji olanaklara sahip komuta merkezinden ses-görüntü/video- konferans ile yoğun bakım ünitelerine bağlanarak, 7/24 kesintisiz veri takibi olanağı verilerek yoğun bakım otomasyonu sayesinde tüm hasta verilerini gerçek zamanlı olarak takibini mümkün kılar.TELE SAĞLIK


TELE-SAĞLIK bir noktadan başka bir noktaya elektronik haberleşme yöntemleriyle medikal bilgilerin aktarılmasıyla hastaların sağlık durumlarını iyileştirmek olarak tanımlanır.

Tele-Sağlık iletişim teknolojilerindeki son gelişmelerle birlikte daha da yaygın kullanılır bir hale gelmiştir. Yeterli deneyime sahip uzmanların yeterli sayıda olmamaları nedeniyle etkin ve verimli sağlık hizmetlerinin yaygın sunumu ve olumlu sonuçların elde edilmesi giderek zorlaşmaktadır. Giderek yaşlanan nüfus tele-sağlık uygulamalarının daha yaygın olarak kullanılması için uygun bir zemin oluşturmaktadır.

ABD’de 2015 yılında yaklaşık 18 milyar dolar hacim oluşturan bu sektörün giderek büyüyeceği ve gelecek sağlık uygulamaları açısından önemli bir açılım sağlayacağı çok açıktır.


TELE YBÜ


Tele-Yoğun Bakım deneyimli ve etkin karar verme yeteneğine sahip yoğun bakım hekim ve hemşirelerinin bulundukları yüksek teknoloji olanaklarına sahip komuta merkezinden ses-görüntü/video-konferans ile yoğun bakım ünitelerine bağlanarak, 24/7 kesintisiz veri takibi olanağı veren yoğun bakım otomasyonu sayesinde tüm hasta verilerini gerçek zamanlı olarak izlemek suretiyle uzaktan yoğun bakım ünitelerinin sevk ve idaresidir.

İlk olarak ABD’de uygulanmaya başlanan Tele-ICU ile yoğun bakım ünitelerinin sevk ve idaresinin

• Yoğun bakım kalış sürelerini kısalttığı,
• Mortalite oranlarının düşmesine katkıda bulunduğu,
• Yoğun bakım yatak kullanımı döngüsünü artırdığı,
• İlaç hatalarının ve diğer medikal hataların en aza indirilmesine katkıda bulunduğu ve
• Ekonomik verimlilik elde edildiği yapılan bir çok bilimsel çalışmada gösterilmiştir.


TELE-YBÜ FAYDALARI


TELE-SAĞLIK bir noktadan başka bir noktaya elektronik haberleşme yöntemleriyle medikal bilgilerin aktarılmasıyla hastaların sağlık durumlarını
iyileştirmek olarak tanımlanır.

• Yoğun bakımda hasta taburculuğu artar, morbidite/mortalite oranları düşer.
• En doğru yaklaşım uygulanır ve komplikasyonlar minimalize edilir.
• İlaç hataları en aza iner.
• Ünitedeki hekim ve hemşirelere mutlak destek sağlar.
• Hemşire turn-over’ını düşürür.
• Hasta ve yakınlarının hastaneye olan güveni güçlenir
• Yoğun Bakım gelişir, hastanenin taburculuk yüzdeleri ve etkinliği artar
• Hastanenin değeri artar
• Yoğun bakım kapasitesi artar ve transfer yüzdeleri düşer
• Yoğun bakım geliri artar